ETOS

ETOS, czyli Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych – bezpłatne warsztaty dla członków spółdzielni socjalnych pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej i Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Miejsce szkolenia: Hostel LaGranda, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 48

Problemy, z jakimi borykają się spółdzielnie socjalne w Polsce, trzeba rozwiązywać sięgając do najlepszych wzorców historycznych oraz współczesnych.

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zaprasza członków i członkinie spółdzielni socjalnych do udziału w unikalnym projekcie – do twórczej refleksji nad inicjatywami bazującymi na tradycyjnych wartościach spółdzielczych. Szkolenia łączące najlepsze tradycje ideowe z nowoczesną działalnością gospodarczą poprowadzą specjaliści zajmujący się od lat praktyką i teorią działań łączących działalność społeczną z biznesem. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami ETOS, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Zwracamy też koszty podróży. Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenia odbywają się w trzech cyklach.

Na każdy cykl składają się dwa zjazdy. Patronem I zjazdu jest Edward Abramowski. W ramach zjazdu prezentowane są następujące zagadnienia: „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” – prezentacja praktycznego oraz teoretycznego dorobku Edwarda Abramowskiego, w tym zwłaszcza trwałych elementów jego dziedzictwa (np. wciąż aktualnych pism spółdzielczych) „Spółdzielca to brzmi… jak?” – warsztaty poświęcone temu, co w praktyce powinno oznaczać bycie spółdzielcą (tu m.in. grupowa refleksja nad Deklaracją Spółdzielczej Tożsamości oraz fragmentami tekstów Abramowskiego) „Spółdzielnie tworzą lepszy świat” – warsztaty poświęcone społecznemu wymiarowi kooperatyzmu, m.in. godzeniu jego społecznych i ekonomicznych celów oraz analizie potencjału spółdzielczości socjalnej w zakresie działalności pożytku publicznego (z wykorzystaniem praktycznych przykładów) „Razem, czyli społem” – szkolenia w zakresie zwiększania efektywności zarządzania dzięki umiejętnemu poszerzaniu zakresu demokracji spółdzielczej (tu m.in. sposoby włączania mniej aktywnych członków do współodpowiedzialności za firmę, dobre praktyki w zakresie wewnętrznej polityki informacyjnej, tworzenie kontraktów pracy w grupie; wykorzystane zostaną przykłady konkretnych firm społecznych, jak współczesna szwajcarska spółdzielnia dziennikarska Infolink).

Patronem II zjazdu jest Romuald Mielczarski. W ramach zjazdu proponujemy: „Trzeźwy idealista” – prezentację dorobku praktycznego oraz teoretycznego Romualda Mielczarskiego „Jak to się robi” – wykład stanowiący analizę historycznych doświadczeń spółdzielczości w kontekście współczesnych sytuacji biznesowych (tutaj m.in. porównanie strategii handlowej i marketingowej „Społem” od międzywojnia po czasy obecne) „Sami sobie” – warsztaty poświęcone wykorzystywaniu potencjału tkwiącego w kooperacji z innymi podmiotami ekonomii społecznej oraz w niezaspokojonych potrzebach najbliższego otoczenia spółdzielni (m.in. mapowanie lokalnych zasobów, angażowanie otoczenia spółdzielni w promocję i sprzedaż dzięki tworzeniu programów lojalnościowych, systemy barterowej wymiany produktów oraz usług, inicjowanie współpracy z samorządem) „Kooperacja-reaktywacja” – szkolenia z nowoczesnych narzędzi biznesowych umożliwiających wykorzystanie potencjału grupy (m.in. Business Model Generation, mapa empatii klientów, Google Docs, Piratepad, Manymoon, wewnętrzne bazy wiedzy oparte na technologii wiki).

Uzupełnienie programu stanowi wycieczka pod hasłem „Śladami Łodzi spółdzielczej”, mająca na celu integrację członków danej grupy szkoleniowej oraz wzmocnienie ich samoidentyfikacji jako kontynuatorów najlepszych tradycji ruchu kooperatywnego.