O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zostało założone w 2005 r. przez społeczników związanych z ogólnopolskim kwartalnikiem „Obywatel”.

Założycielom organizacji od samego początku przyświecały wartości ujęte w spisanym w 2009 r. manifeście a w szczególności samorządność, aktywność obywatelska, solidarność i sprawiedliwość społeczna.

Celem, do którego dążymy, jest państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane wokół idei sprawiedliwości społecznej.

Naszą wizję realizujemy poprzez działania praktyczne, publicystykę i „sianie ideowego fermentu” ;-) Członkami organizacji są aktywiści od lat zaangażowani w działania społeczne na różnych polach – publicyści, naukowcy, dziennikarze, aktywiści ekologiczni, działacze kulturalni.

Zadania, które stawiamy przed sobą to przede wszystkim:

  • rozbudzanie aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie publiczne,
  • tworzenie wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich,
  • ochrona i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
  • przestrzeganie praw i obowiązków obywatelskich.

Staramy się równoważyć „powagę” idei z dobrą zabawą i aktywnym spędzaniem czasu nakierowanym na prowokowanie, pobudzanie do myślenia i zachęcanie obywateli do aktywnego odzyskiwania wpływu na własne życie.

Inspiracją dla naszych działań jest spuścizna wielu działaczy społecznych. Szczególnie istotne jest dla nas odkrywanie i promowanie polskich korzeni idei prospołecznych i demokratycznych. Wzorami do naśladowania są dla nas takie postacie jak Edward Abramowski, Romuald Mielczarski, Stanisław Brzozowski, Maria Dąbrowska, Stanisław Wojciechowski, Stefan Żeromski, Stanisław Thugutt, Maria Orsetti…

Wyzwaniem i motywacją do działania jest panujący powszechnie społeczny darwinizm, erozja tkanki społecznej, egoizm oraz wartościowanie wszystkich aspektów życia w „policzalnych wskaźnikach ekonomicznych”, prowadzących do coraz większego uprzedmiotowiania ludzi, sprowadzania człowieka do kategorii „zasobu ludzkiego”.

Wierzymy, że dla wielu z Was hasła braterstwo, solidarność, współpraca nie są pustymi sloganami i „śpiewem przeszłości” a dążenie do realizacji tych idei jest wartością samą w sobie i zapłatą za wysiłek odbudowywania społecznego kapitału. Dlatego warto odzyskiwać każdy kawałek naszej rzeczywistości, nie tylko w imię „budowania lepszego świata”, ale ze świadomością godnego i wartościowego życia na co dzień.

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej, poznaj naszych członków, zobacz co robimy.