Oferta

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” (SOO) jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „Nowy Obywatel”, zawierającego dodatek ekonomiczny zatytułowany „Gospodarka Społeczna”. Dodatek poświęcony jest zagadnieniom związanym z animowaniem spółdzielczości, przedsiębiorczości społecznej, partnerstwom międzysektorowym działającym na rzecz lokalnych społeczności.

„Nowy Obywatel”, wraz z serwisem internetowym nowyobywatel.pl, to niezależne źródło informacji dotyczących partycypacji społecznej, oddolnej samoorganizacji i gospodarki społecznej.

SOO jest także wydawcą serii książkowej „Klasyka myśli spółdzielczej”, która przywraca na światło dzienne prace prekursorów polskiej myśli społecznej.

Stowarzyszenie, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, świadczy usługi dla organizacji pozarządowych, Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, spółdzielni socjalnych i Jednostek Administracji Terenowej. Są to przede wszystkim szkolenia i konsultacje w zakresie wdrażania nowych technologii, rozwiązań innowacyjnych, marketingu, komunikacji społecznej, projektowania graficznego i działalności wydawniczej (Kooperatywa.org).

Pomagamy organizacjom społecznym w pisaniu projektów grantowych, jako partner projektowy zwiększamy szansę na otrzymanie dotacji. Nasze umiejętności i doświadczenie są dodatkowym atutem w projektach innowacyjnych i szkoleniowych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność publicystyczną, organizuje debaty, prelekcje, wykłady związane z szeroko rozumianą polityką społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu, aktywizacją obywatelską.

Współpracujemy w sposób ciągły m.in. z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS (Grupa edukacyjna zespołu ds. ekonomii społecznej), Krajową Radą Spółdzielczą, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych i kilkudziesięcioma organizacjami społecznymi na terenie całej Polski.

Stowarzyszenie wynajmuje lokal w centrum Łodzi. Biuro Stowarzyszenia wyposażone jest w sieć komputerową, stałe łącze internetowe + WIFI, drukarki, ksero i telefon stacjonarny.

Stowarzyszenie posiada również komputery z oprogramowaniem specjalistycznym Adobe CS4 i CS5 do prac graficznych i składu publikacji, komputer wyposażony w profesjonalną kartę dźwiękową i oprogramowanie Adobe Audition do montażu audio-video oraz komputer do skanowania i obróbki tekstów, wyposażony w szybki skaner i profesjonalne oprogramowanie OCR AABBYY. Komputery mogą być wykorzystane do przygotowania materiałów multimedialnych na stronę WWW i prac redakcyjnych. Posiadamy również profesjonalny sprzęt audio i kamerę do nagrywania wywiadów i reportaży.

Nasza oferta to: