Szkolenia

Współtworzysz organizację pozarządową, która chce rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą?
Realizujesz programy szkoleniowe?
Współpracujesz z ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej?

Skorzystaj z oferty szkoleniowej praktyków od lat łączących działalność gospodarczą z działalnością pożytku publicznego:

  • Modele biznesowe, łączące działalność pożytku publicznego z działalnością gospodarczą w oparciu o kanwę Business Model Generation.
  • Lokalnie i odpowiedzialnie. Modele gospodarki hybrydowej łączącej działalność komercyjną z gospodarką „dzielenia się”
  • Komunikacja społeczna (marketing i public relations) w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych
  • Branding i identyfikacja wizualna
  • Dziennikarstwo obywatelskie
  • Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej
  • Demokracja w spółdzielni socjalnej i w stowarzyszeniu. Zarządzanie przez
  • współpracę i współodpowiedzialność
  • Zakładanie spółdzielni socjalnych przez stowarzyszenia i fundacje

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj: