Usługi

Nasze Stowarzyszenie, pod marką Kooperatywa.org, świadczy usługi dla organizacji pozarządowych w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dla podmiotów ekonomii społecznej i biznesu społecznie odpowiedzialnego w ramach działalności gospodarczej.

Możesz zamówić u nas wysokiej jakości produkty związane z poligrafią, internetem, redagowaniem tekstów, przygotowaniem materiałów multimedialnych.

  • Redakcja, korekta językowa i techniczna książek, gazet, raportów i innych publikacji
  • Skład, przygotowanie do druku, wydawanie książek, gazet, broszur
  • Projektowanie graficzne, ilustracje, projekty gadżetów promocyjnych
  • Organizacja konferencji, debat, prelekcji
  • Tłumaczenia pisemne, audiowizualne

Współpracujemy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, spółdzielnią socjalną Owocni i innymi podmiotami przedsiębiorczości społecznej.

Zaufali nam:

Zobacz nasze portfolio