Ludzie

bakalarczyk

Rafał Bakalarczyk – absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i socjologii politycznej w Högskolan Dalarna (Szwecja); od 2010 r. doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Interesuje się szeroko rozumianą polityką społeczną, zwłaszcza problemami opieki, edukacją, skandynawskim modelem dobrobytu oraz mechanizmami dialogu społecznego. Publikował m.in. w „Głosie Nauczycielskim”, „Dziś” i „Przeglądzie”. Współautor książki „Jaka Polska 2030?”, wydanej przez Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, z którym stale współpracuje. Zwolennik współdziałania i wymiany doświadczeń między różnymi środowiskami prospołecznymi. Bliski jest mu duch książek Żeromskiego, zwłaszcza postać Szymona Gajowca z „Przedwiośnia”. Stały współpracownik „Nowego Obywatela”.

batelt

Mateusz Batelt (ur. 1986) – absolwent nauk politycznych i tłumaczenia specjalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumacz języka angielskiego i niemieckiego. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, mieszka w Warszawie. Stały współpracownik „Nowego Obywatela”. Prezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

ciompa

Piotr Ciompa – absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 80. przewodniczący Samorządu Studentów UW. Przed 1989 r. jeden z liderów tzw. drugiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które reprezentował w obradach Okrągłego Stołu w podstoliku ds. edukacji narodowej. Przekwalifikował się na zarządzanie i finanse (MBA Uniwersytetu Calgary). Po kilkuletniej pracy jako urzędnik państwowy w Generalnym Inspektoracie Celnym i Ministerstwie Finansów oraz konsultant w firmie Arthur Andersen, od 1997 r. wynajmuje się jako menedżer w zarządach średnich i dużych firm. Pełnił także funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Prasowej. W latach 2002-2006 radny Rady Miasta Stołecznego Warszawy wybrany z listy PiS (w ostatnich wyborach nie ubiegał się o reelekcję). Ekspert w programie wspierania rad pracowników (radypracownikow.info).

Michał Juszczak – kulturoznawca bez dyplomu, żołnierz bez karabinu. Ceni myślenie, które nie zastyga w ideologię. Wielbiciel aforystyki E. Ciorana oraz S. J. Leca. Domorosły kronikarz polskich sporów ideowych przełomu XX i XXI w. Od urodzenia mieszka w Łodzi.

mackowski

Dr Sebastian Maćkowski – dr hab. nauk fizycznych pracujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie, po kilkuletnich stażach naukowych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, mieszka pod Toruniem, gdzie wspólnie z Żoną opiekuje się czterema kotami. Obszar zainteresowań: oblicza i konsekwencje imperializmów militarnych i ekonomicznych, zrównoważone rolnictwo, bezpieczna i smaczna żywność. Amator dobrego piwa i domowego jedzenia odnajdujący równowagę w cichym i spokojnym życiu z dala od zgiełku miasta.

mizejewski

Cezary Miżejewski – działacz spółdzielczy, państwowy, związkowy i polityczny. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną, w latach 90. m.in. ekspert NSZZ „Solidarność” oraz współzałożyciel związku zawodowego Konfederacja Pracy. Od 2002 r. doradca ministra pracy i polityki społecznej, od 2003 r. dyrektor departamentu rynku pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004–2005 kolejno: podsekretarz stanu we wspomnianym resorcie, następnie w Ministerstwie Polityki Społecznej, wreszcie sekretarz stanu w MPS; był m.in. sekretarzem zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynował prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz Strategią Polityki Społecznej 2007–2013. W latach 2005–2009 radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, m.in. autor ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych. Członek rady programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek Rady Ekspertów Społecznych, a następnie członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Przedstawiciel strony związkowej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Od listopada 2010 r. przewodniczy Komisji Polityki Społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, pracownik Spółdzielni Socjalnej OPOKA. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

nowak

Kamil Nowak – ekolog, działacz społeczny, dziennikarz. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”. Mieszkaniec Kędzierzyna Koźla. W 2010 r. wystartował w wyborach samorządowych jako niezależny kandydat na prezydenta miasta z hasłem „Nikt wam tyle nie da, ile ja wam naobiecuję”. Dzięki temu happeningowi stał się postacią znaną w całej Polsce, nie wyklucza startu ze swoim programem w wyborach ogólnopolskich. Oficjalna strona kandydata: http://kamilnowak-mojkandydat.pl/ Autoryzowany wywiad: http://cosel.blox.pl/2010/09/W-Kedzierzynie-Kozlu-potrzeba-wizjonerow-rozmowa.html

komuda

Magdalena Okraska (ur. 1981) – dziennikarka, etonografka i tłumaczka. Interesuje ją słowo, zarówno to, które czyta (a czyta dziesięć książek na raz), jak i pisane przez nią samą i innych. Fascynuje się polskimi miastami jako organizmami i fotografuje je z różnych perspektyw i z różnymi efektami. Pasjonatka podróży po Europie Wschodniej i Centralnej, aktywistka ruchu proanimalistycznego, członkini związku zawodowego. Zdeklarowana feministka, działająca od wielu lat w Kolektywie Kocurra, łączącym walkę o prawa kobiet z perspektywą klasową. Jej największą pasją jest gramatyka angielska. Wiceprezeska Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

okraska

Remigiusz Okraska – współzałożyciel i redaktor naczelny „Nowego Obywatela”, twórca koncepcji i redaktor portalu Lewicowo.pl, w latach 2001-2005 redaktor naczelny ekologicznego miesięcznika „Dzikie Życie”, socjolog, publicysta, autor kilkuset tekstów prasowych, redaktor kilkunastu książek. Od 17. roku życia związany z działalnością społeczną.

sommer

Marceli Sommer (ur. 1988) – członek-założyciel magazynu internetowego „Nowe Peryferie”. Dawniej bloger polityczny (jako Kazimierz Marchlewski), dorywczo dziennikarz prasy ogólnopolskiej. Zwolennik światopoglądowej niekonsekwencji oraz spiskowej teorii dziejów. Inspiruje się m. in. polską myślą socjalistyczną, esejami Carla Schmitta, socjologią przełomu antypozytywistycznego, literaturą rosyjską, analizami Jadwigi Staniszkis. Ukończył studia w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Londyńskim. Stały współpracownik „Nowego Obywatela”.

surmacz

Szymon Surmacz – animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, których głównym celem jest tworzenie zmian społecznych, a nie maksymalizacja zysków właścicieli czy udziałowców. Za najlepsze do tego celu uważa metody planowania biznesowego oparte na badaniu potrzeb i zaangażowaniu klientów: customer development, lean startup i business model generation. Współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi w całej Polsce. Popularyzator polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej. Koordynator i pomysłodawca projektu Kooperatywa Izerska i Laboratorium Aktywności Społecznej w Wolimierzu (woj. dolnoślaskie). Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

szalacha

Joanna Szalacha-Jarmużek (ur. 1979) – posiada tytuł naukowy doktora, socjolog specjalizująca się w socjologii ekonomicznej i socjologii grup interesów. Autorka monografii „Instrumentarium globalnego panowania” – pierwszej na polskim rynku analizującej systematycznie problem podmiotowości organizacyjnej i mechanizmów realizacji interesów w warunkach globalizacji. Obecnie prowadzi badania nad zjawiskiem krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych dużych firm w Polsce. Prezes Fundacji Kazimierza Wielkiego – organizacji prowadzącej program „Polski Ślad”, promującego m.in. patriotyzm konsumencki.

Skład zarządu:

Mateusz Batelt (prezes)
Magdalena Okraska (wiceprezeska)

Komisja rewizyjna:

Kamil Nowak
Szymon Surmacz