Informacje o projekcie

Problemy, z jakimi borykają się spółdzielnie socjalne w Polsce, trzeba rozwiązywać sięgając do najlepszych wzorców historycznych oraz współczesnych. Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zaprasza do udziału w unikalnym projekcie – do twórczej refleksji nad inicjatywami bazującymi na tradycyjnych wartościach spółdzielczych.

Uczestnicy projektu otrzymają fachowe wsparcie w identyfikacji dobrych praktyk oraz ich adaptacji do specyfiki własnej działalności. Źródłem inspiracji będą zwłaszcza dokonania Edwarda Abramowskiego i Romualda Mielczarskiego, stanowiące wzór pełnej realizacji społecznego, ekonomicznego i etycznego wymiaru spółdzielczości, a także Międzynarodowa Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości.

Według samych spółdzielców socjalnych, najistotniejsze problemy wewnętrzne ich przedsiębiorstw stanowią nierównomierna aktywność członków, konflikty wewnętrzne oraz trudności w wyważeniu relacji pomiędzy misją reintegracji społecznej a chęcią uzyskania efektywności gospodarczej. Wśród najważniejszych zewnętrznych problemów spółdzielni ich członkowie zdecydowanie wyróżniają brak zrozumienia specyfiki spółdzielczości socjalnej i zainteresowania ze strony władz lokalnych oraz trudności w pozyskiwaniu zadań na rynku komercyjnym lub zadań zleconych przez administrację publiczną. Wszystko to sprawia, że spółdzielnie nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału, np. w dziedzinie reintegracji społecznej swoich członków.

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” szkoląc, popularyzując wiedzę spółdzielczą, ale także samemu funkcjonując w formule firmy społecznej, odkryło wiele przykładów historycznych i współczesnych przedsięwzięć kooperatywnych, które poradziły sobie z powyższymi wyzwaniami, co przyczyniało się do ich sukcesu ekonomicznego i społecznego.

Kluczem do niego jest świadome bądź intuicyjne oparcie wewnętrznych procedur oraz strategii działania na tradycyjnym etosie spółdzielczym współcześnie skodyfikowanym w formie Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości, przyjętej w 1995 r. przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Etos ów obejmuje m.in. zagwarantowanie wszystkim członkom spółdzielni możliwości aktywnego wpływu na jej politykę, wrażliwość na potrzeby najbliższego otoczenia społecznego (społeczności lokalnej) oraz współpracę z innymi podmiotami spółdzielczymi, ułatwiającą przetrwanie w gospodarce zdominowanej przez podmioty komercyjne, nastawione na bezwzględną konkurencję. Sukces inicjatyw przywoływanych w ramach projektu ETOS wprost prowadzi do wniosku, że brak zrozumienia istoty spółdzielczości oraz nieznajomość praktycznych przykładów wcielania w życie jej zasad organizacyjnych i etycznych, stanowią jedną z kluczowych barier rozwoju dla wielu istniejących spółdzielni socjalnych. By spółdzielnie mogły – tak jak to czyniły przez ponad sto pięćdziesiąt lat swego istnienia – skutecznie bronić interesów własnych członków oraz społeczności, w których działają, rozwijać się i dostosowywać do wymogów coraz bardziej skomplikowanego współczesnego świata, niezbędne jest budowanie w całym spółdzielczym środowisku świadomości jego korzeni.

Projekt ETOS, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wychodzi naprzeciw potrzebom poznania, docenienia oraz umiejętnego wprowadzania w życie tradycyjnych zasad ruchu kooperatywnego. W ramach projektu będą wypracowywane oraz upowszechniane praktyczne rekomendacje dla spółdzielni, ułatwiające im reorientację ich profilu biznesowego oraz ideowego zgodnie z duchem wspomnianych wartości.

Nie wiesz, jak rozwiązać problem, z którym boryka się Twoja spółdzielnia? Weź udział w projekcie ETOS – dowiesz się, jak sobie z nim poradzić.

Klucze do sukcesu Twojej spółdzielni znajdziesz czerpiąc z tradycyjnego etosu spółdzielczego.

Weź udział w szkoleniach, zaglądaj do internetowej biblioteki tekstów źródłowych poświęconych tradycjom spółdzielczym (www.kooperatyzm.pl) – znajdziesz tu natchnienie do dalszego rozwoju Twojej spółdzielni.