Publikacje

„13 sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej” – publikacja wydana w ramach projektu pt.” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

„Mądrość zespołu: narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej” – publikacja wydana w ramach projektu pt.” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

„Poradnik dla przyszłych spółdzielców” – publikacja wydana w ramach projektu pt.” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

„Marketing wartości: w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej” – publikacja wydana w ramach projektu pt.” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

„Budowanie demokracji w spółdzielniach” – publikacja wydana w ramach projektu pt.” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich