My Obywatele

my-obywatele-logo

Sieć „My Obywatele” jest porozumieniem organizacji społecznych, działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, demokracji bezpośredniej, ekologii, ekonomii społecznej, edukacji. Celem jej działania jest budowanie, promocja, aktywizacja oraz mobilizacja stowarzyszeń i grup nieformalnych w celu promowania partycypacyjnego modelu demokracji, postaw obywatelskich, oddolnego stowarzyszania się, podejmowania inicjatyw obywatelskich, rozwiązywania problemów lokalnych, transferu wiedzy.

Sieć „My Obywatele” jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie idei stowarzyszenia się w Polsce. Będzie organizowała różnorodne wydarzenia, warsztaty, konferencje, festiwale, debaty, konsultacje, których cel to wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty partycypacyjne.

Chcemy doprowadzić do:

  • rozwoju sieci stowarzyszeń o nowych członków z terenu całego kraju,
  • zwiększenia się wiedzy członków sieci w zakresie współdziałania w nowej formie organizacyjnej,
  • zwiększenia ilości i jakości form przekazu informacji o społeczeństwie obywatelskim,
  • zwiększenia aktywności obywateli w lokalnych środowiskach, stowarzyszania się i wolontariatu.

Te cele realizowane są poprzez:

  • współpracę organizacji społecznych uczestniczących w sieci „My Obywatele” na rzecz samorządności, edukacji obywatelskiej, demokracji bezpośredniej,
  • wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów,
  • wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę przestrzeni do dialogu i dyskusji,
  • aktywizację obywateli na rzecz budowania aktywnych grup obywatelskich,
  • udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla samorządności, demokracji bezpośredniej, partycypacji obywatelskiej,
  • współpracę międzynarodową poszerzającą pole działań krajowych.

Przystąpienie do sieci My Obywatele jest otwarte dla organizacji społecznych, działających w obszarze partycypacji i demokracji bezpośredniej, popierających cele jej działania.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

swiss-contribution

Przejdź na stronę WWW sieci „My Obywatele”