Szkolenia poprowadzą

malec

Konrad Malec

dziennikarz obywatelski, popularyzator spółdzielczości. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Nowy Obywatel”, na łamach którego ukazują się jego reportaże o tematyce społecznej, w większości opisujące oddolne inicjatywy o charakterze wspólnotowym (związki zawodowe, różne formy spółdzielczości, stowarzyszenia lokalne itp.). Pasjonat historii kooperatyzmu, autor wielu odczytów na ten temat; prowadził także spotkania dyskusyjne oraz warsztaty dla młodzieży i seniorów, poświęcone m.in. etycznym podstawom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podczas corocznej Nocy Muzeów wciela się w postać starego spółdzielcy i oprowadza zwiedzających po warszawskim Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Członek Kooperatywy Spożywczej w Łodzi, aktywista Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”. Koordynował kilka kampanii społecznych, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

oldak

Dr Małgorzata Ołdak

polityk społeczny, wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka IPS i studiów podyplomowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Autorka licznych publikacji, uczestniczka wielu projektów z zakresu gospodarki społecznej, m.in. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Osiedlowe spółdzielnie socjalne”, „CEST Transfer Project (Sustainable Further Training and Competence Strategies for the Social Economy)”, „European Cooperative University Network”, „Tu jest praca”. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną (UW). Członkini grupy roboczej ds. edukacji przy powołanym przez premiera Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

sobczyk

Michał Sobczyk

dziennikarz obywatelski, popularyzator ekonomii społecznej, przedsiębiorca społeczny. Współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić biznes społeczny” oraz „Gospodarki Społecznej” – dodatku ekonomicznego do kwartalnika „Nowy Obywatel”. Prezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, będącego wydawcą obu pism oraz serii książkowej „Klasycy myśli spółdzielczej”. Autor tekstów i materiałów szkoleniowych popularyzujących rozmaite formy działań kolektywnych, demokrację gospodarczą itp. Prowadził liczne spotkania dyskusyjne oraz warsztaty, m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Czynny spółdzielca, m.in. członek Kooperatywy Spożywczej w Łodzi. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Autor koncepcji ETOS – programu szkoleń biznesowych inspirowanych tradycyjną etyką spółdzielczą.

surmacz

Szymon Surmacz

animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technologii multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel”, współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, twórca studia graficznego Kooperatywa.org – formy działalności gospodarczej organizacji. Współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami ekonomii społecznej z całej Polski; doradca biznesowy i opiekun spółdzielni socjalnych w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

modrzewski

Zbigniew Modrzewski

dziennikarz i aktywista społeczny, prezes Spółdzielni Socjalnej Stary Mokotów, współzałożyciel dwóch innych spółdzielni. Propagator spółdzielczości, uczestnik projektu „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Osiedlowe spółdzielnie socjalne” realizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą, absolwent Mazowieckiej Szkoły Ekonomii Społecznej. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na spółdzielców jak i konsultacje dla nowopowstałych spółdzielni.

kronenberg

Maciek Kronenberg

łodzianin, w organizacjach społeczno-ekologicznych działa od ponad 10 lat (działania związane ze zrównoważonym transportem oraz promocją ekoturystyki). Z wykształcenia geograf (stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim), z powołania regionalista związany z Łodzią i województwem łódzkim, popularyzator wiedzy o regionie. Współautor m.in. „Przewodnika po filmowej Łodzi”, „Zabytkowych przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego”, „500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim”. Współtwórca m.in. Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, Szlaku Dziedzictwa Filmowego Łodzi (więcej www.filmowalodz.pl). Aktywny przewodnik po Łodzi i regionie łódzkim. Prezes stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”. W ramach projektu ETOS odpowiedzialny za wycieczki szlakami łódzkiej tradycji spółdzielczej.