O organizatorze

Pomysłodawcą i realizatorem projektu ETOS jest Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”. Organizacja powstała w 2005 r. w celu współtworzenia państwa, społeczeństwa i kultury zorganizowanych wokół idei dobra wspólnego. Tę ideę realizuje poprzez działania praktyczne oraz „sianie ideowego fermentu”. Członkami organizacji są aktywiści od lat zaangażowani w działania społeczne na różnych polach – publicyści, naukowcy, dziennikarze, aktywiści ekologiczni, działacze kulturalni. Wierzą oni, że hasła takie jak braterstwo, solidarność czy współpraca nie są pustymi sloganami i „śpiewem przeszłości”. Jednym z działań wypływających z tego przekonania jest czynny udział w pracach administracji publicznej służących rozwojowi sektora ekonomii społecznej. Aktywiści SOO m.in. wchodzą w skład Grupy Roboczej ds. ekonomii społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Grupy ds. przygotowania projektu założeń systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Założyciele Stowarzyszenia związani byli z ogólnopolskim magazynem „Obywatel”, przekształconym w kwartalnik „Nowy Obywatel”. Pismo propaguje solidaryzm i samoorganizację społeczną, pokazuje korzyści z aktywnej polityki gospodarczej państwa oraz szeroko rozumianej spółdzielczości, a także stara się przywracać pamięć o zapomnianych elementach dziedzictwa narodowego, w tym zwłaszcza polskich korzeniach przedsiębiorczości społecznej. Pismo ukazuje się w nakładzie 1400 egz. i objętości 160 stron, jest kolportowane na terenie całej Polski. „Nowy Obywatel” zawiera obszerną wkładkę ekonomiczną pt. „Gospodarka Społeczna”, w której prezentowany jest szeroki zakres zagadnień dotyczących solidarystycznej i demokratycznej wizji gospodarki. Elektronicznym „przedłużeniem” kwartalnika jest portal www.nowyobywatel.pl, który regularnie publikuje aktualności, wywiady i komentarze z zakresu wspomnianej tematyki.

Projekt ETOS jest realizowany przy wsparciu pierwszej agencji kreatywnej dla organizacji pozarządowych i biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kooperatywa.org, stanowiąca działalność gospodarczą Stowarzyszenia, zajmuje się reklamą i marketingiem, prowadzi działalność wydawniczą oraz studio graficzne, wykonuje strony internetowe i najrozmaitsze projekty multimedialne – wszystko dopasowane do oczekiwań zamawiających i wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.