TAK się robi gazetę o ekonomii społecznej

Ukazał się kolejny, ósmy już numer pisma „JAK robić biznes społeczny”, wydawanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przy ścisłej współpracy Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

Tym razem wiodącym tematem gazety są usługi na rzecz dzieci i seniorów: spółdzielnie działające w tej sferze, rządowe środki na wspieranie takich działań itd. Z nowego JAK-a można się także sporo dowiedzieć nt. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych.

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji JAK-a nr 8.