Spółdzielco! Spółdzielczyni!

Czy jeden z głównych problemów Twojej spółdzielni to:

Fot. CC-BY-NC Tarik Browne, Flickr
 • niewielka aktywność części członków
 • konflikty wewnętrzne

?

Nie jesteś sam(a)!

Ponad 50% badanych spółdzielni ma problemy
z wewnętrzną demokracją i nierównomiernym
zaangażowaniem członków.

Jak Twoja spółdzielnia
radzi sobie na rynku?

Fot. CC-BY-SA Ken Teegardin, Flickr
 • Czy pozyskujecie wystarczająco dużo zleceń?
 • Czy radzicie sobie z konkurencją?
 • Czy osiągacie wystarczające przychody?
Fot. CC-BY-SA Ken Teegardin, Flickr

Problemy finansowe

Niewystarczająca ilość zleceń,
kłopoty z płynnością finansową,
presja ze strony konkurencji –
to szczególnie częste bariery
dla rozwoju spółdzielni.

Możemy pomóc
je rozwiązać!

Jeśli uważasz, że można i warto poprawić:

 • wewnętrzne relacje w zespole,
 • Wasze działania marketingowe,
 • pozycję spółdzielni na rynku,

ale nie wiesz, jak to zrobić

Fot. CC-BY-NC-SA ImipolexG, Flickr

– zgłoś się do nas!

ETOS – bezpłatne szkolenia
dla spółdzielni socjalnych

To jedyny w Polsce cykl szkoleniowy
łączący najlepsze tradycje kooperatywne,
w tym szkołę spółdzielczej demokracji,
z nowoczesnym podejściem biznesowym.

Szkolenia ETOS pomogą Ci:

 • budować zdrowe relacje w spółdzielni
 • łączyć efektywne zarządzanie z równością
  głosów, praw i obowiązków

Szkolenia ETOS nauczą Cię:

 • pozyskiwać nowych klientów
 • budować pozycję i wiarygodność na rynku
 • łączyć działalność komercyjną z aktywnością
  na rzecz członków i społeczności lokalnej

A poza tym:

ETOS to jedne z niewielu szkoleń
prowadzonych przez PRAKTYKÓW.

Mamy wiedzę, umiejętności…

Fot. CC-BY-NC-SA rromer, Flickr

i nie zawahamy się nimi podzielić!

Demokracja wewnętrzna

Praca członków jest od wielu lat ważnym źródłem
finansowania działalności naszego stowarzyszenia.
Jesteśmy jak duża spółdzielnia.

Dogadujemy się w grupie znacznie większej niż typowe
spółdzielnie. Możemy Ci powiedzieć, jak to robić.

Model biznesowy

Specjalizujemy się w łączeniu działalności
pożytku publicznego z działalnością komercyjną
na rynku usług i produktów.

Tworzymy nietypowe przedsiębiorstwo,
w którym pracujemy, zarabiamy

i jednocześnie realizujemy swoje pasje
oraz społecznikowskie zacięcie.

Co mówią uczestnicy
naszych szkoleń?

Poczułam się w waszym miejscu i w waszym towarzystwie jak w domu – z dobrą opieką, przyjacielskim nastawieniem, merytorycznym wsparciem, oddaniem sprawie, serdecznością.

Ciepło, które może zapewnić tyko spółdzielnia :)

Więcej warsztatów z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w prowadzeniu przedsięwzięcia pod tytułem SPÓŁDZIELNIA!!!! :)

Wielkie dzięki za poświęcony nam czas, zwłaszcza za ten po godzinach :)

Chłopaki, jestem pod wielkim wrażeniem Waszej wiedzy i pasji, którą zarażacie. Świetnie się uzupełniacie, widać że tworzycie bardzo zgrany zespół i to się doprawdy udziela, czekam na więcej!

Piątka z plusem za atmosferę :]

Udowodnimy Ci, że:

Do współdziałania wszyscy
są powołani jednakowo, z różnymi prawami i obowiązkami; każdy może być twórcą wspólnego dobra, tak samo, jak może przez nieudolność i niedbałość zaszkodzić sobie i innym

Edward Abramowski

Kooperatywa
jest szkołą, w której
kształcą się i dojrzewają talenty administracyjne, techniczne i organizatorskie

Romuald Mielczarski

Zgłoś się już dziś!

http://soo.org.pl/etos/etos-formularz-zgloszeniowy
tel. 691 801 220
laskowski@soo.org.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Nasza kadra

Wykładowcami ETOS są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w działaniach społecznych i prowadzeniu działalności gospodarczej w stowarzyszeniach i spółdzielniach.

Konrad Malec dr Małgorzata Ołdak Michał Sobczyk Szymon Surmacz Zbigniew Modrzewski Maciek Kronenberg
Konrad Malec

Konrad Malec

Dziennikarz obywatelski, popularyzator spółdzielczości. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Nowy Obywatel”, na łamach którego ukazują się jego reportaże o tematyce społecznej, w większości opisujące oddolne inicjatywy o charakterze wspólnotowym (związki zawodowe, różne formy spółdzielczości, stowarzyszenia lokalne itp.). Pasjonat historii kooperatyzmu, autor wielu odczytów na ten temat; prowadził także spotkania dyskusyjne oraz warsztaty dla młodzieży i seniorów, poświęcone m.in. etycznym podstawom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podczas corocznej Nocy Muzeów wciela się w postać starego spółdzielcy i oprowadza zwiedzających po warszawskim Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Członek Kooperatywy Spożywczej w Łodzi, aktywista Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”. Koordynował kilka kampanii społecznych, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

dr Małgorzata Ołdak

dr Małgorzata Ołdak

Polityk społeczny, wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka IPS i studiów podyplomowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Autorka licznych publikacji, uczestniczka wielu projektów z zakresu gospodarki społecznej, m.in. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Osiedlowe spółdzielnie socjalne”, „CEST Transfer Project (Sustainable Further Training and Competence Strategies for the Social Economy)”, „European Cooperative University Network”, „Tu jest praca”. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną (UW). Członkini grupy roboczej ds. edukacji przy powołanym przez premiera Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Michał Sobczyk

Michał Sobczyk

Dziennikarz obywatelski, popularyzator ekonomii społecznej, przedsiębiorca społeczny. Współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić biznes społeczny” oraz „Gospodarki Społecznej” – dodatku ekonomicznego do kwartalnika „Nowy Obywatel”. Prezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, będącego wydawcą obu pism oraz serii książkowej „Klasycy myśli spółdzielczej”. Autor tekstów i materiałów szkoleniowych popularyzujących rozmaite formy działań kolektywnych, demokrację gospodarczą itp. Prowadził liczne spotkania dyskusyjne oraz warsztaty, m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Czynny spółdzielca, m.in. członek Kooperatywy Spożywczej w Łodzi. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Autor koncepcji ETOS – programu szkoleń biznesowych inspirowanych tradycyjną etyką spółdzielczą.

Szymon Surmacz

Szymon Surmacz

Animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technologii multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel”, współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, twórca studia graficznego Kooperatywa.org – formy działalności gospodarczej organizacji. Współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami ekonomii społecznej z całej Polski; doradca biznesowy i opiekun spółdzielni socjalnych w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

Zbigniew Modrzewski

Zbigniew Modrzewski

Dziennikarz i aktywista społeczny, prezes Spółdzielni Socjalnej Stary Mokotów, współzałożyciel dwóch innych spółdzielni. Propagator spółdzielczości, uczestnik projektu „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Osiedlowe spółdzielnie socjalne” realizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą, absolwent Mazowieckiej Szkoły Ekonomii Społecznej. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na spółdzielców jak i konsultacje dla nowopowstałych spółdzielni.

Maciek Kronenberg

Maciek Kronenberg

Łodzianin, w organizacjach społeczno-ekologicznych działa od ponad 10 lat (działania związane ze zrównoważonym transportem oraz promocją ekoturystyki). z wykształcenia geograf (stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim), z powołania regionalista związany z Łodzią i województwem łódzkim, popularyzator wiedzy o regionie. Współautor m.in. „Przewodnika po filmowej Łodzi”, „Zabytkowych przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego”, „500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim”. Współtwórca m.in. Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, Szlaku Dziedzictwa Filmowego Łodzi (więcej www.filmowalodz.pl). Aktywny przewodnik po Łodzi i regionie łódzkim. Prezes stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”. W ramach projektu ETOS odpowiedzialny za wycieczki szlakami łódzkiej tradycji spółdzielczej.

Poruszane zagadnienia

Instytucje i narzędzia
demokracji spółdzielczej

 • statut;
 • zebrania;
 • techniki „warsztatowe” (m.in. ułatwiają zabieranie
  głosu przez mniej przebojowe osoby);
 • instytucje nadzorcze i rozjemcze
  (komisja rewizyjna, komisja koleżeńska);
 • autonomiczne stanowiska oraz grupy robocze
  o ściśle określonych uprawnieniach;
 • wewnętrzne systemy wymiany oraz archiwizacji informacji
  (tu m.in. ustalenia z szczególnych zebrań);
 • kontrakt koleżeński.

Nowoczesne narzędzia do mapowania i planowania oferty firmy

Modele biznesowe – oferta:

 • Które potrzeby klienta zaspokaja nasz produkt/usługa?
 • Co zrobić, żeby klient był zadowolony?
 • Które z naszych usług łączą się z poszczególnymi
  segmentami klientów i w jaki sposób?

Modele biznesowe –
struktura kosztów:

 • Jakie są główne koszty naszej działalności?
 • Jak możemy je zredukować?
 • Czy nasza działalność jest napędzana redukcją kosztów,
  czy tworzeniem unikalnej oferty, odpowiadającej
  na specyficzne zapotrzebowanie klienta?
 • Koszty stałe
 • Koszty zmienne
 • Korzyści skali
 • Korzyści specjalizacji (zakresu)

Kanon spółdzielczy –
co oznacza w praktyce:

 • Współwłasność
 • Demokratyczna kontrola i samorządność
 • Otwartość
 • Edukacja
 • Dbałość o najbliższe otoczenie

ETOS

Elementarz Tradycji
Organizacji Spółdzielczych

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”
ul. Piotrkowska 5, 90-406 Łódź
tel./fax 42 630 22 18
Koordynator szkoleń: Artur Laskowski, tel. 691 801 220
Biuro: biuro@soo.org.pl
http://soo.org.pl/etos

Projekt dofinansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

← Wróć na początek prezentacji